Lokale & regionale projecten

 • De Katrol (Wetteren)
  Studiebegeleiding van kansarme kinderen en hun gezinsgenoten in  samenwerking met het CAW (Centrum Algemeen Welzijn) Oost-Vlaanderen en de gemeente Wetteren

 • SamenBergOp
  Het opzetten van de begeleiding van kansarme personen via een Buddy-werking. Dit initiatief werd genomen door Rotary Wetteren en gebeurt in samenwerking met de gemeente Wetteren en Wetterse industriëlen die dit mee sponsoren
   
 • Habbekrats (Wetteren)
  Zinvolle vrijetijdsbesteding en hulpverlening voor jongeren
   
 • Homaar (Wetteren)
  Therapeutisch huis voor een verblijf gedurende één tot twee weken van  jongeren die het tijdelijk psychisch moeilijker hebben

 • School Zonder Pesten
  Sensibilisering van de leerlingen uit de lagere school en het kleuteronderwijs

 • Deelpunt Wetteren VZW, de vroegere Voedselbank (Wetteren)
  In de sociale kruidenierswinkel worden de "groentencheques" gedurende meerdere jaren betoelaagd

 • Kwispelhelden VZW
  Kinderen met een beperking of aandoening ondersteunen door hen te koppelen aan een afgerichte hond